?

Log in

No account? Create an account
 
 
20 August 2011 @ 12:50 am
#004 KAT-TUN masterpost  
Fordítások:
Manualok
KAT-TUN
2011

Dalszövegek:
KAT-TUN
#1-9
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PQR
STU
VWXZY

Interjúk:
KAT-TUN


Feliratozott videók:
CKT:PV-k
KAT-TUN


Fontos tudni, hogy minden Jines cucc amit még KAT-TUN tagként adott ki, az is Jin számaihoz van rakva. Tehát azt itt keressétek. A LANDS számok is ott találhatóak.